Tvůrčí dílna čarodějky Kbelky probíhá v Kbelském ateliéru pravidelně a to každé úterý a soboty.

ůterý 9.00 - 10.00; 10.00 - 11.00; 15.00 - 15.45, 16. - 16.45; sobota: 9.00 - 11.00. Tvůrčí dílny probíhají s doprovodem rodičů nebo i bez doprovodu rodičů po individuální dohodě. Cena je 200 Kč na/hodinu. (i s doprovodem i bez doprovodu)

Program a více informací najdete v jednotlivý článcích. Také se dílny pořádají v exteriéru při různých příležitostech.

Sledujte jednotlivé články a pozvánky.

Dílna čarodějky Kbelky

Program Tvůrčí dílny

Program Tvůrčí dílny

Program Tvůrčí dílny čarodějky Kbelky 2023.

Těšíme se na Vaší návštěvu a setkání se s Vámi!  

Sobotní tvůrčí dílničky

Sobotní tvůrčí dílničky

Program sobotních tvůrčích dílniček v Kbelském ateliéru. Těšíme se na Vaší návštěvu!