Malování a hry v angličtině

21.09.2022 13:25:00 | monika | 25x
Malování a hry v angličtině

Kurz je spojením tvoření, malování a kreslení, her s výukou angličtiny.

Koná se každé pondělí od 15.00 - 15.45, kde jsou děti s doprovodem a v taktéž pondělí od 16.00 - 16.45, kde jsou děti bez doprovodu.

První hodina je zdarma, můžete se také dohlašovat během roku, pokud to kapacita dovolí.

Platba: Můžete zaplatit za každou odchozenou hodinu zvlášť 120,- Kč. Nebo zaplatit 10 vstupů dopředu  a poté se Vám odečítá každá odchozená hodina. Vzhledem k tomu, že děti, které chodí na tyto kurzy jsou do 6/7 let často chybí nebo existují rodinné či jiné důvody, pro které nejsou schopny absolvovat všechny lekce, nejsou platby semestrální a je tedy zavedeno v Kbelském ateliéru, že tyto děti platí jen odchozené hodiny. Prosím ale o informaci, alespoň den dopředu, že druhý den přijdete, z důvodu kapacitních a také přípravy kurzu. Napište na 731461769 whatsapp, sms nebo na email - kbelskyatelier@seznam.cz.

Samozřejmně doporučuji docházet pravidelně a to vzhledem k výuce jazyka a posunu v tomto ohledu. Každá lekce navazuje na další.