Otevřená dětská dílna na text

Otevřená dětská dílna

- v pondělí od 8.30 - 11.45 a od 17.00 - 19.00 hodin

- v úterý od 8.30 - 9.30, 12.00 - 14.30 a 17.00 - 19.00 hodin

- ve středu od 8.30 - 14.30 a 17.00 - 19.00 hodin

- ve středu od 8.30 - 14.30 a 17.00 - 19.00 hodin

a kdykoliv po dohodě

- cena 200,- za 60 minut za dítě, doprovod zdarma, každá další započatá hodina 180,-