Pro školy nábízíme:

1) Páteční program pro školy v Galerii a Kbelském ateliéru:

Každý pátek probíhá v Galerii a Kbelském ateliéru vzdělávací program na konkrétní téma. Nutná je rezervace předem. 

Programy jsou tvořeny pro MŠ, 1.st.ZŠ,  2.st.ZŠ, ZUŠ, střední školy, vyšší odborné školy, vysoké školy a také pro jiné speciální zařízení.

Začínáme ráno přednáškou na dané téma, studenti mají možnost prohlédnout si uměleckou výstavu a následně si v duchu tohoto tématu něco vytvoří.

Odnáší si od nás spoustu informací a své vlastní výtvory. Počet dětí dle domluvy.

V nabídce je dopolední program (8:30 -11:30), celodenní program (9.00 - 15.00) a program pro více zájemců. Programy probíhají vždy v pátek.

Galerie PragueLOPArt je provázána s Kbelským ateliérem. V Galerii probíhá teoretická část a v Kbelském ateliéru praktická. 

Plánovaný program na:

1. LS - duben/květen/červen 2023 - Téma: Umění napříč časem, Praktická část: Malba akrylovými barvami

2. ZS - září/říjen/listopad/prosinec 2023 -  Téma: Umění napříč časem, Praktická část: Malba akvarelovými barvami

3. LS - leden - červen 2024 - Téma: Umění napříč časem, Praktická část: Malba olejovými barvami

Ceník: 

1. Dopolední program: začíná v 8.30 - 11.30 (1 hodina teoretická část a 2 hodiny praktická část) 

Cena dopoledního programu je 330,- Kč za studenta (v ceně jsou materiály: 1x plátno na studenta, barvy, studijní materiály a další). Doprovod je zdarma 

Minimální počet žáků je 3, maximální 15.

2. Celodenní program: začíná v 9.00 - 11.30 a 12.30 - 15.00  (1,5 teoretická část a 3,5 praktická část včetně edukativní soutěže)

Cena celodenního programu je 550,- kč za studenta (v ceně jsou materiály: 1x plátno na studenta, barvy, studijní materiály a další). Doprovod je zdarma

Minimální počet žáků je 3, maximální 15.

3. Program pro více zájemců: v případě většího počtu žáků (maximálně však 30) nabízíme možnost kombinace - rozdělení žáků do 2 skupin. Dopolední skupina          začíná  programem od 8.30-11.30h (1 hodina teoretická část, 2 hodiny praktická část), Odpolední skupina začíná 12.30-15.30h (1hodina teoretická část, 2            hodiny praktická část) Cena je 300Kč za studenta (v ceně jsou materiály: 1x plátno na studenta, barvy, studijní materiály a další). Doprovod je zdarma

2) Výtvarné setkání:

je podpora běžných výtvarných i jiných aktivit konkrétní školy a vše je tvořeno v harmonické spolupráci školy a výtvarníka. Snaha malíře je realizovat program tak, aby děti zažili něco nového, něco nového se naučili a rozvinuli své schopnosti či nadání. Zárukou tohoto je odborná činnost výtvarníka z oboru, který tak popoří a rozvine každodenní školy. Výtvarné setkání se skládá z teoretické a praktické části. Náročnost výtvarné činnosti programu je přizpůsobena věkovým kategoriím jednotlivých tříd a dále je přihlédnuto k individuální úrovni dětí v jednotlivých třídách.

Výtvarný projev souvisí s rozvojem kognitivních funkcí, jemné a hrubé motoriky, pozornosti, trpělivosti, sebeuvědomění a mnoha dalšími skutečnostmi nezbytnými pro zdravý vývoj jedince, proto výtvarné setkání je přínosné pro děti. V rámci programu je umožněno dětem jejích individuální a spontánní projev. Jedním s cílů, kromě edukačního procesu, je poskytnout dětem příjemný zážitek z tvoření. Výtvárné setkání by mělo zároveň dát v pohyb i celou psychiku dítěte a to také díky hmatatelnému i viditelné výsledku. Nejlepší práce se mohou vystavit nebo si děti můžou odnést svůj obrázek domů, toto je na zvážení učitelského sboru a vedení školy.

3) Výtvarné soutěže:

v současné chvíly probíhá Výtvarná soutěž čarodějky Kbelky

4) Konkrétní projekty a programy:

sestavíme také samozřejmě program podle Vašich požadavků, tak aby podpořil Vaše studijní plány, odkaz na kontak zde (