Pro školy nábízíme:

1) Výtvarné setkání

je podpora běžných výtvarných i jiných aktivit konkrétní školy a vše je tvořeno v harmonické spolupráci školy a výtvarníka. Snaha malíře je realizovat program tak, aby děti zažili něco nového, něco nového se naučili a rozvinuli své schopnosti či nadání. Zárukou tohoto je odborná činnost výtvarníka z oboru, který tak popoří a rozvine každodenní školy. Výtvarné setkání se skládá z teoretické a praktické části. Náročnost výtvarné činnosti programu je přizpůsobena věkovým kategoriím jednotlivých tříd a dále je přihlédnuto k individuální úrovni dětí v jednotlivých třídách.

Výtvarný projev souvisí s rozvojem kognitivních funkcí, jemné a hrubé motoriky, pozornosti, trpělivosti, sebeuvědomění a mnoha dalšími skutečnostmi nezbytnými pro zdravý vývoj jedince, proto výtvarné setkání je přínosné pro děti. V rámci programu je umožněno dětem jejích individuální a spontánní projev. Jedním s cílů, kromě edukačního procesu, je poskytnout dětem příjemný zážitek z tvoření. Výtvárné setkání by mělo zároveň dát v pohyb i celou psychiku dítěte a to také díky hmatatelnému i viditelné výsledku. Nejlepší práce se mohou vystavit nebo si děti můžou odnést svůj obrázek domů, toto je na zvážení učitelského sboru a vedení školy.

2) Výtvarné soutěže

v současné chvíly probíhá Výtvarná soutěž čarodějky Kbelky

3) Konkrétní projekty a programy

sestavíme podle Vašich požadavků, odkaz na kontak zde