Umělecké kurzy jsou rozdělené na tři bloky: Zimní semestr, Letní semestr a Prazdninový provoz.

Do uměleckých kurzů je možné dohlásit v jeho průběhu, pokud to kapacita dovolí.

V současnosti probíhají Malba a kresba pro dospělé, Malba a kresba pro děti 12+ a Malba a kresba pro děti 7 -12 let v Kbelském ateliéru a v Komunitním centru Vincent ve Vinoři.

První hodina je zdarma. 

Informace a konkrétní program k jednotlivým kurzům najdete po rozkliknutí Meny/Kurzy a workshopy/Umělecké kurzy nebo na recepci Kbelského ateliéru pondělí - pátek 8.00 - 19.00 a také na telefonu +420 731 461 769, emailu: kbelskyatelier@seznam.cz.

Každý školní rok uzavírá slavnostní vernisáž a výstava nejlepších prací studentů za celý rok. Za semestr 2023/24 se koná vernisáž 11.června 2024 v Galerii PragueLOPArt.

Za prázdninového provozu se konají v čevenci pobyty S malbou a kresbou u moře a v srpnu Umělecké příměstské tábory.